Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η εταιρεία συμβουλευτικών υπηρεσιών RESINVESTMENTS δραστηριοποιείται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα. Στόχος μας είναι η ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών στο σύνθετο σήμερα οικονομικό περιβάλλον δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επιτυχημένες εμπορικές συμφωνίες.

Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Η R.E.S. Investments υποστηρίζει τους επενδυτές με συγκεκριμένες πρακτικές διαμεσολάβησης έτσι ώστε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό μετά από μελέτη και σχεδιασμό κάθε επιχειρηματικού σχεδίου ξεχωριστά, επιδιώκοντας να είμαστε αποτελεσματικοί, σίγουρα, γρήγορα και εχέμυθα.

Χρηματοοικονομικές Συμβουλές

Οι επιχειρήσεις για να μπορέσουν να αναπτυχθούν χρειάζονται χρηματοδότηση των διαφόρων δραστηριοτήτων τους. Αυτές οι ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν συχνά την επέκταση τους με ένα νέο επιχειρηματικό σχέδιο. Μπορούμε να εξετάσουμε τις δυνατότητες για άμεση χρηματοδότηση ή διάφορους τρόπους χρηματοδοτικής μίσθωσης ενός έργου από διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίσης να ερευνήσουμε το ενδεχόμενο επιδότησης ή ένταξης σε αναπτυξιακά προγράμματα.

RENEWABLE ARE
"HERE TO STAY"

Οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα τελευταία χρόνια καλύπτουν ένα όλο και μεγαλύτερο ποσοστό στην συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αυξητικές τάσεις.

Η περιβαντολογική υποβάθμιση, οι κλιματικές αλλαγές και η μείωση του κόστους εγκατάστασης συντέλεσαν στο να μετασχηματίζετε καθημερινά η παγκόσμια αγορά. Έτσι σήμερα μιλάμε πλέον για πράσινη ηλεκτρική ενέργεια. Στην σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα  οι επενδυτικές αυτές πρωτοβουλίεςστον χώρο των ΑΠΕ κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα  εκτός από βιώσιμη ανάπτυξη συμβάλουν και στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων. Το μοντέλο των επενδύσεων σε αυτόνομους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται τα τελευταία χρόνια όλο και ποιο δημοφιλές.

ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΤΕ ΕΡΓΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ;

Τελευταία Έργα

Πώληση αδείας 1 MW σταθμού Βιομάζας

Πώληση αδείας 1 MW σταθμού Βιομάζας

Πώληση αδείας 1 MW σταθμού Βιομάζας. Βρίσκεται στην Βόρεια Ελλάδα σε τελική φάση αδειοδότησης.
100 kwp Φωτοβολταϊκό Πάρκο προς πώληση στην Κεντρική Ελλάδα κοντά στην Αθήνα

100 kwp Φωτοβολταϊκό Πάρκο προς πώληση στην Κεντρική Ελλάδα κοντά στην Αθήνα

Πώληση Φωτοβολταικού Πάρκου 100 kwp στην Κεντρική Ελλάδα κοντά στην Αθήνα. Έχει ταρίφα 0.285 / κιλοβατώρα και πολύ καλή παραγωγή. Τα πανέλα είναι Yingli και οι μετατροπείς SMA. Mεταβίβαση εταιρείας.

Under offer

500 kwp Φωτοβολταϊκό Πάρκο προς πώληση στην Βόρεια Ελλάδα

500 kwp Φωτοβολταϊκό Πάρκο προς πώληση στην Βόρεια Ελλάδα

Πώληση Φωτοβολταικού Πάρκου 500 kwp στην Βόρεια Ελλάδα. Έχει ταρίφα 0.25 ευρώ / κιλοβατώρα και πολύ καλή παραγωγή. Τα πανέλα είναι Canadian Solar και οι μετατροπείς SMA. Δυνατότητα μεταβίβασης και της εταιρείας.
Αιολικό Πάρκο 4 MW, Κεντρική Ελλάδα

Αιολικό Πάρκο 4 MW, Κεντρική Ελλάδα

Πώληση αδείας αιολικού πάρκου 4 MW. Βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα σε τελική φάση αδειοδότησης.
© 2016 RES Investments | Designed & Developed by happyad

Search